Info pacient (08:00 - 20:00)
0245-217.519, 0245-216.446
0245-222.191, 0754.676.344

Analiza lunii aprilie: Hormonii tiroidieni si TSH.

Hormonii tiroidieni (T3, T4, freeT3, freeT4)

 

Proba: ser, recoltat în tub cu dop roşu sau galben

 

Descriere: Hormonii tiroidieni sunt reprezentaţi de triiodtironina (T3) şi tetraiodtironina (T4). Sinteza acestor hormoni este dependentă de cantitatea de iod din organism. Sinteza hormonilor tiroidieni se desfăşoară în mai multe etape (vezi figura):

 

1. Transportul iodului - acesta intră în tirocit (celula tiroidiană) în mod activ şi de aici difuzează printr-un canal special (pendrine) în lumenul folicular.

 

2. Organificarea - transformarea iodului într-o formă organică, biologică, se referă la oxidarea iodului şi legarea acestuia la aminoacizii tirozină din structura tiroglobulinei. Se formează astfel, mono-iodtirozine (tirozine cu un atom de iod legat) şi di-iodtirozine (tirozine cu doi atomi de iod legaţi). Mono şi di-iodtirozinele sunt precursori inactivi.

 

3. Cuplarea  - mono şi di-iodtirozinele se cuplează formând iodotironine, inclusiv T3 (tri-iodtironină) şi T4 (tetra-iodtironină) sub acţiunea peroxidazelor tiroidiene.

 

Sinteza hormonilor tiroidieni4. Secreţia hormonilor tiroidieni - se desfăşoară prin includerea (pinocitoza) tiroglobulinei în tirocite şi hidroliza acesteia cu eliberarea hormonilor tiroidieni din celulă.

Hormonii tiroidieni circulă în plasmă legaţi de diferite proteine, în special de TBG (thyroxine-binding globulin), dar numai hormonii liberi (0,02-0,03% din T4 şi respectiv 0,2-0,3% din T3 sunt activi şi supuşi reglării. De aceea, se preferă dozarea formelor libere ale hormonilor, respectiv freeT4 (fT4) şi freeT3 (fT3) ţinând cont şi de faptul că nivelul concentraţiei TBG în sânge poate creşte (sarcină, contraceptive orale, hepatită, ciroză) sau scădea (sindrom Cushing, acromegalie, sindrom nefrotic, boli renale şi hepatice cronice) obţinându-se astfel un nivel fals crescut sau scăzut al hormonilor tiroidieni totali, T3 şi T4. În periferie, la nivelul ţesuturilor, 30% din T4 este transformat în T3 sub influenţa enzimelor deiodinaze; ţinînd cont şi de faptul că T3 este de 3 ori mai activ decât T4, rezultă că acţiunile metabolice ale hormonilor tiroidieni sunt, în principal îndeplinite de T3 iar T4 este doar un precursor, un prohormon.

Acţiunile hormonilor tiroidieni sunt complexe: efecte asupra creşterii şi dezvoltării copilului, reglarea consumului de oxigen la nivelul tuturor ţesuturilor organismului, efecte pe toate metabolismele (glucidic, lipidic, proteic şi al vitaminelor). Hormonii tiroidieni se pot doza în laborator atât sub formă totală cât şi liberă. În tabelul de mai jos se prezintă, orientativ, variaţiile TSH şi ale hormonilor tiroidieni în afecţiunile tiroidiene sau hipofizare:

 

Organul lezat

TSH

Hormonii tiroidieni

Afecţiunea

Hipofiza/Hipotalamus

Insuficienţă hipofizară

Tiroida

Hipertiroidism (boala Graves sau alte cauze)

Tiroida

Hipotiroidism (congenital, tiroidita Hashimoto sau alte cauze)

Hipofiza/Hipotalamus

Adenom hipofizar secretant de TSH sau rezistenţă la hormoni tiroidieni

 

Variaţii patologice:

 

Valori crescute în:

·         Boala Graves-Basedow;

·         Hipotiroidism tratat cu hormoni tiroidieni;

·         Guşa multinodulară toxică;

·         Adenomul tiroidian toxic;

·         Adenom hipofizar secretant de TSH;

·         Tirotoxicoza factice;

·         Rezistenţă la hormoni tiroidieni

·         Secreţie ectopică de hormoni tiroidieni (metastaze de cancer tiroidian);

·         Tiroidita subacută (faza primară).

 

Valori scăzute în:

·         Mixedem idiopatic;

·         Guşa endemică;

·         Hipotiroidismul neonatal (cretinism);

·         Tiroidita Hashimoto;

·         Hipotiroidism tranzitor din tiroidita subacută, tiroidita post-partum;

·         Tratament cronic cu litiu;

·         Insuficienţa hipofizară (hipotiroidism secundar).

 

Valori de referinţă:

 

T3: 80-178 ng/dl (nanograme la decilitru);

T4: 4,5-12,5 mg/dl (micrograme la decilitru);

freeT3: 260-480 pg/dl (picograme la decilitru);

free T4: 0,89-1,76 ng/dl (nanograme la decilitru);

 

TSH, hormonul de stimulare a tiroidei, tirotropina

 

Proba: ser, recoltat în tub cu dop roşu sau galben

 

Descriere: TSH (Thyroid Stimulating Hormone), tirotropina, este un hormon secretat de hipofiza anterioară. TSH este o proteină heterodimeră, formată din două subunităţi: a(alfa) şi b (beta). Subunitatea a este identică cu cea a celorlalţi hormoni hipofizari FSH şi LH precum şi cu HCG (gonadotropina corionică umană, secretată de placentă) iar subunitatea b este specifică şi conferă activitatea specifică acestor hormoni. Secreţia TSH este controlată de hipotalamus prin factori stimulatori TRH (thyrotropin releasing hormone, hormonul de eliberare a tirotropinei, tiroliberina) sau inhibitori (somatostatina, dopamina). Controlul principal al secreţiei TSH se face însă prin feedback negativ al hormonilor tiroidieni, T3 şi T4 care acţionează atât asupra hipofizei cât şi asupra hipotalamusului. Alţi hormoni, cum ar fi glucocorticoizii şi estrogenii pot influenţa secreţia de TSH. Acţiunea principală a TSH se exercită la nivelul tiroidei unde stimulează producţia şi secreţia de hormoni tiroidieni precum şi creşterea tiroidei la nivel celular. Întrucât nivelul TSH răspunde foarte prompt la variaţiile de concentraţie ale hormonilor tiroidieni, T3 şi T4, se foloseşte ca prim marker pentru diagnosticul stărilor de hipo (TSH crescut) şi hipertiroidism (TSH scăzut). În tabelul de mai jos se prezintă, orientativ, variaţiile TSH şi ale hormonilor tiroidieni în afecţiunile tiroidiene sau hipofizare:

 

Organul lezat

TSH

Hormonii tiroidieni

Afecţiunea

Hipofiza/Hipotalamus

Insuficienţă hipofizară

Tiroida

Hipertiroidism (boala Graves sau alte cauze)

Tiroida

Hipotiroidism (congenital, tiroidita Hashimoto sau alte cauze)

Hipofiza/Hipotalamus

Adenom hipofizar secretant de TSH sau rezistenţă la hormoni tiroidieni

 

Variaţii patologice:

Valori crescute în:

·         Hipotiroidism;

·         Hipotiroidism neonatal;

·         Hipotiroidism sublinic;

·         Secreţie de TSH ectopic din tumori pulmonare sau de sân;

·         Tiroidita Hashimoto;

·         Adenom hipofizar secretant de TSH;

·         Rezistenţă la hormoni tiroidieni.

Valori scăzute în:

·         Boala Graves;

·         Hipertiroidism sublinic;

·         Tiroidita subacută (faza primară);

·         Tirotoxicoza factice;

·         Insuficienţa hipofizară.

 

Valori de referinţă:

0,25-5 mIU/l (miliunităţi internaţionale la litru)